Wpisowe

Wpisowe to jednorazowa, bezzwrotna opłata rezerwująca miejsce w żłobku, płatna przelewem na konto żłobka, pokrywa ubezpieczenie NNW dziecka oraz zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych.

Wpisowe wynosi:

  • 400 zł przy pakiecie całomiesięcznym.
  • 300 zł przy pakiecie godzinowym.