Bon żłobkowy

Warszawski bon żłobkowy o wartości 400 zł miesięcznie

Jak mogę uzyskać warszawski bon żłobkowy?

Jeśli zapiszesz swoje dziecko do niepublicznego żłobka lub klubu malucha, otrzymasz warszawski bon żłobkowy o wartości 400 zł. Bon będzie przyznawany co miesiąc, od ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, aż do momentu objęcia go wychowaniem przedszkolnym

Pamiętaj o dołączeniu do wniosku:

a) kopii umowy zawartej z placówką niepubliczna;
b) zaświadczenie o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej i niekorzystaniu z urlopu wychowawczego;
c) zaświadczenie z placówki niepublicznej, świadczącej opiekę nad dzieckiem o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności.

Wsparcie otrzymasz jeżeli m.in.:

  • pracujesz, mieszkasz i płacisz podatki w Warszawie;
  • nie jesteś na urlopie wychowawczym;
  • Twoje dochody nie przekraczają 2883 zł netto na osobę w rodzinie;
  • Twoje dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku i zgodzisz się na skreślenie z listy na czas otrzymywania świadczenia lub Twoje dziecko chodzi do miejskiej placówki i wypowiesz umowę o świadczenie usług.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy udziela informacji w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego pod adresem e-mail: bonzlobkowy@um.warszawa.pl oraz pod numerami telefonów:
22 542 02 26; 22 565 23 57; 517 081 662; 517 081 680; 517 081 751; 695 010 056; 502 268 105