Żłobek Hipcio i Przyjaciele

Przyjazna atmosfera Nauka i zabawa

Przyjazna atmosfera Nauka i zabawa

REKRUTACJA TRWA. Zapraszamy na godziny otwarte w każdą środę w godz. 18-19
Promocja na start -30% przez pierwsze dwa miesiące

Pedagogika serca

“Miłość jako podstawa zdrowia emocjonalnego, jest fundamentem w rozwoju uczuć wyższych.”

Pedagogika serca pozwala realizować prawa dziecka do miłości. Oparta jest na na wzajemnej miłości dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Podkreśla znaczenie zaspokojenia potrzeby miłości, akceptacji i bezpieczeństwa w życiu dziecka, które procentują na całe życie człowieka i decydują o jego miejscu w społeczeństwie, a także postawie wobec innych ludzi.

Miłość do ludzi i świata – to najważniejszy cel wychowania

Jednym z podstawowych celów pedagogiki serca jest wykształcenie zdolności do niesienia pomocy innym, altruizmu i empatii.

Pierwsze lata naszego dzieciństwa mają największy wpływ na to, kim będziemy w dorosłości. Dbajmy o to, aby dziecko od chwili poczęcia kochać prawdziwą miłością, kształtować w nim zdolność kochania, postępować wobec niego tak, aby nie skrzywdzić jego sfery emocjonalnej.

„Pedagogika serca uznaje prawo dziecka do miłości, czyli do kochania i bycia kochanym, za prawo naczelne w sferze duchowej” – M.Łopatkowa